Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.otipka.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 571

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.otipka.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 571
O nás - Mgr. Pavel Otipka, advokát

O nás

 

Mgr. Pavel Otipka absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy university v Brně, kterou zakončil v roce 1998 státní magisterskou zkouškou. V letech 1998 až 2001 vykonával praxi advokátního koncipienta, kterou zakončil v roce 2001 úspěšným vykonáním advokátní zkoušky a od 1.11.2001 byl pod číslem 09195 zapsán do seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou v Praze.

V současné době Mgr. Pavel Otipka vykonává funkci zástupce regionálního představitele České advokátní komory pro Severní Moravu. Advokátní kancelář se zabývá tzv. generální praxí, tedy všemi obory práva, se kterými se každý člověk či právnická osoba v běžném životě setkává.

Při výkonu advokacie poskytuje advokátní kancelář profesionální právní služby zejména v oborech obchodního, občanského, pracovního, rodinného a insolvenčního práva. Vedle toho kancelář poskytuje komplexní právní servis v souvislosti s nemovitostmi a správou a vymáháním pohledávek. Vedle toho se advokátní kancelář zabývá komplexním právním servisem v oblasti přeměn obchodních společností, tj. fúzemi, rozděleními, převody jmění na společníka a změnami právních forem.

V souladu se současnými trendy je kancelář vybavena nejmodernější technikou a právními informačními systémy, které při poskytování právních služeb a komunikaci s klienty v nejvyšší možné míře i využívá. V zájmu zajištění komplexních právních služeb spolupracuje advokátní kancelář s několika notáři a soudními exekutory s celorepublikovou působností.

Při poskytování právních služeb využívá externí spolupráce s renomovanými daňovými poradci a auditory. Rovněž je advokátní kancelář schopna zajistit služby kvalitních soudních znalců a znaleckých ústavů v mnoha oborech, geodetů a tlumočníků.

 

Informace pro klienty – spotřebitele

Dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s novelou zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“), uveřejněnou ve Sbírce zákonů pod č. 378/2015 Sb., je možné od února 2016 řešit spory mezi prodejci/obchodníky/podnikateli a zákazníky jako spotřebiteli mimosoudně, před nezávislým orgánem k řešení sporů.

Novela zákona se nově týká také advokátů. Informujeme tedy tímto naše klienty, kteří jsou zároveň spotřebiteli ve smyslu zákona, že dne 5. 2. 2016 byla mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pověřena Česká advokátní komora. Internetovou stránku tohoto pověřeného subjektu s bližšími informacemi najdete zde.

Kontakt

Potřebujete poradit? Jste v nesnázích?
Neváhejte nás kontaktovat!

Poštovní 1794/17
702 00 Moravská Ostrava
596 117 710
advokat@otipka.cz
Mgr. Pavel Otipka
advokát
advokat@otipka.cz
596 117 710
Mgr. Šárka Boráňová
advokátní koncipientka
boranova@otipka.cz
733 612 427
Bc. Lenka Golková
asistentka
golkova@otipka.cz
603 466 111